Kicad kao profesionalac, drugo izdanje

Najomiljenija knjiga otvorenog koda o softveru za dizajn štampanih pločica

Elektronsko izdanje

Pokriva poslednju verziju Kicad

Razvojni tim je izdao Kicad 5 avgusta 2018. To je skoro potpuno ponovo napisana verzija 4 prepuna poboljšanja i novih osobina uključujući nove biblioteke, novi 3D pregledač, bolje alate za crtanje, novi simboli i veći izbor otisaka komponenti i novi editior simbola i otisaka. Knjigu sam pisao na Kicad 5.

Ova eknjiga je poslednji put ažurirana 31. decembra 2019da pokrije izmene u  KiCad 5.1.5. Obuhvata nekoliko novih poglavlja, recepata i ažuriranja.

Učenje na osnovu projekta

Najbolje učimo u kontekstu. Projekti obezbeđuju kontekst tako da studenti mogu razumeti, ne samo kako nešto uraditi, nego kako se radi na određen način. Knjiga koristi metodu učenja na osnovu projekta da bi vam pomogla da naučite jednostavne i složene koncepte i tehnike. Knjigu koristite kao uputstvo kroz ove projekte, iskustva u postupku kreiranja vaših štampanih pločica. Sami odlučujte i budite zadovoljni sopstvenim znanjem.

 • Projekt 1, dizajn i najjednostavnija izrada štampane pločice (PCB): kolo LED i otpornik.
 • Projekt 2, dizajn napajanja koje se priključuje na eksperimentalnu pločicu. Koristite za napajanje eksperimentalnih projekata.
 • Projekt 3, dizajn HAT pločice za Raspberry Pi. Pločica sadrži LED, senzore, i druge SMD komponente.
 • Projekt 4, dizajn pločice Arduino klona koja ima časovnik realnog vremena i eksterni EEPROM. Ova pločica je savršena za aplikacije sa udaljenog mesta pa ćete razviti dve verzije autorutiranja.

Jasno i pouzdano

Učenje bi trebalo da bude jednostavno korisno iskustvo. To je razlog što sam  knjigu ispunio jasnim instrukcijama. tri puta proverenim i potvrđenim. Neka vam sve bude rasvetljeno a ne konfuzno. Ukoliko nešto ne radi držimo vam leđa; samo pošaljite poruku na naš help desk.

Recepti

Knjiga sadrži brojne recepte najkorisnijih procesa (workflow) i aktivnosti u Kicadu. Ono što vam treba pronađite brzo i uključite projekt.

Primeri uključuju:

 • Pravljenje bakarne ispune
 • Prilagodljivi Global Design Rules  i izmena širine bakra
 • Kako dodati izmenjeni logo na beli film
 • Kako zaobliti uglove
 • Kako upotrebiti autoruter
 • Kako koristiti interaktivni ruter

Navedeno i još mnogo više, sve sa primerima

Online resursi

Kao čitalac knjige dobrodošli ste na naše resurse online:

 • Diskusioni forum gde možete komunicirati sa autorom i drugim čitaocima
 • Repozitorijum sa svim fajlovima projekata iz knjige
 • Formular za greške, otkaze ( errata form), gde možete obavestiti autoira o problemima sa kjnigom
 • Repozitorijum slika u punoj rezoluciji slika iz knjige

Osobine paketa eknjiga

 • PDF
 • 459 B5 strana
 • U kolory
 • Omogućeno štampanje
 • 4 Projekta
 • 35 recepata
 • Doživotna podrška ovog izdanja

Spremni za učenje?

Elektronsko izdanje

preuzmi kao PDF

 • PDF
 • 459 B5 strana
 • U kolory
 • Omogućeno štampanje
 • 4 Projekta
 • 35 saveta

Uplatite samo jednom

Iznos u vašoj valuti:
A$32.47.

Šta kažu neki od naših učenika

Napravili ste izvanredan posao. Pokušao sam sam da naučim Kicad pa sam postao frustriran. Preuzeo sam vaš kurs i dobio prvu štampanu pločicu. A ona je potpuno ispravna i radi!

Dr. Carey Bunks

Završavam vaš kurs KiCada pa želim da vas obavestim da je izvanrednog kvaliteta. Knjiga je ispunjena ključnim područjima koji nisu najjasniji i stvarno popunila opšte razumevanje i moje veštine

Stephen Peplow

Ovo je najbolji kurs koji ste do sada ponudili. I drugi su izvanredni. Količina vfremena koga ste proveli praveći KiCad kao profesionalac u drugom izdanju je zadivljujuća. Zaista sam puno naučio o dizajnu štampanih pločica.  Ranije sam napravio dva komada sa prethodnom verzijom KiCada i jednu novu sa ovim kursom.

Larry C

Šta ćete naučiti?

Naučićete praktične veštine dizajna štampanih pločica, zasnovano na čvrstim osnovama

Uvod u dizajn štampanih pločica (PCB)


Naučite osnove dizajna  PCB, postupak dizajna, mogućnost Kicada. Steknite razumevanje dizajna električnih šema i izgleda štampanih pločica i kako se one koriste u Kicad. Razumite kako se pravi izgled vaše pločice i pretvara u profesionalan proizvod.

Dizajn električnih šema i izgleda štampanih pločica (layout)

Kreiranje PCB počinje sa električnom šemom u kojoj opisujete kolo uz pomoć simbola. Rad se zaključuje sa izledom u kome dizajnirate specifikacije pločice. Naučite kako to uraditi u Kicadu za kola bilo kakve složenosti i veličine.

Praktične veštine zasnovane na projektima

Naučite Kicad radom na stvarnim projektima. Sa svakim projektom dobijate nove veštine. Kreirajte jednostrane, dvostrane i četvorostruke pločice automatskim ili manuelnim rutiranjem, sa bogatim karakteristikama koje su praktične i lepe.

Principi i koncepti

Dizajn štampanih pločica (PCB) je inženjering i ovde vas informišemo o principima za bolji dizajn u smislu performansi,pouzdanosti i mogućnostima i zahtevima proizvodnje. Knjiga obrađuje većinu ovih principa i pokazuje kako ih primeniti u praksi.

Potpuni sadržaj

Knjiga

Da li ste našli grešku?    13
O autoru    13
O tehničkim istraživanjima    14
Sa zadnjih korica    16
Kako čitati knjigu    17
Slike    17
Specifikacija zahteva    18
Zašto KiCad?    19

Deo 1: Brzi uvod u dizajn štampanih ploča    22
Poglavlje 1 • Šta je štampana ploča?    22

Poglavlje 2 • Postupak dizajna štampane ploče    28

Poglavlje 3 • Proizvodnja    31

Poglavlje 4 • Instalacija    33

Poglavlje 5 • Primeri KiCad projekata    36

Deo 2: Praktični put kroz KiCad na veoma jednostavnom projektu    43

Poglavlje 6 • Uvod u ovaj odeljak    43

Poglavlje 7 • Početak KiCada    43

Poglavlje 8 • Električne šeme u Eeschema    46
    8.1 List električne šeme    47
    8.2 Tasteri na mišu i kombinacije tastera za prečice    49
    8.3 Tasteri i meniji Eeschema    52

 Poglavlje 9 • Izgled u Pcbnew (Layout)    84

   9.1 • Korisnički interfejs          85
   9.2 • Stranica izgleda (Layout)           86
   9.3 Tasteri na mišu i tasteri za prečice (Hotkeys)      89
   9.4 • Meniji i linije alata u Pcbnew      95

Deo 3: Principi dizajna i osnovni koncepti            168

  Poglavlje 10 • O ovom delu 168

  Poglavlje 11 • Simboli na šemama 169

  Poglavlje 12 • Ključni pojmovi štampanih ploča  170

    12.1 FR4         170
    12.2 Vodovi - veze (trace-tracks)       171
    12.3 Stopice i otvori    172
    12.4 Via           174
    12.5 Annular ring (kružni prsten)        175
    12.6 Lemna maska (Soldermask)      175
    12.7 Sito štampa (Silkscreen) – beli film        176
    12.8 Burgije, bušenje i tačnost bušenja (drill bit/drill hit)       177
   12.9 Površinske komponente (SMD) 177
   12.11 Panel    179
   12.12 Lemne paste i lemne sito paste           180
   12.13 Pick-and-place  182

  Poglavlje 13 • Tok dizajna električnih šema    183
   13.1 Korak 1: Postavka          183
   13.2 Korak 2: Simboli 185
   13.3 Korak 3: Postavljanje i označavanje simbola    186
   13.4 Korak 4: Žičenje 186
   13.5 Korak 5: Čvorovi (nets)  187
   13.6 korak 6 Provera električnih pravila (ERC)          188
   13.7 Korak 7. Komentari         188
   13.8 Korak 8. Netlist   189

  Poglavlje 14 • Tekući dijagram dizajna izgleda štampane pločice    191

  14.1 Korak 1: Postavke          192
  14.2 Korak 2: Dimenzije pločice i mehanička ograničenja    195
  14.3 Korak 3: Postavka komponenti  196
  14.4 Korak 4: Rutiranje (routing)        198
  14.5 Korak 5: Bakarna ispuna            199
  14.6 Korak 6: Silkscreen        201
  14.7 Korak 7 Provera pravila dizajna (DRC)  203
  14.8 Korak 8: Proizvodnja      205

 Poglavlje 15 • Dodatna razmatranja o dizajnu   206
  15.1 Oblik i veličina    206
  15.2 Slojevi    208
  15.3 Vodovi – veze (traces)    209

Deo 4: Projekti          211
 Poglavlje 16 • O ovom delu 211
 Poglavlje 17 • Projekat 1: Dizajn pločice štampanih veza jednostavnog napajanja za eksperimentalnu pločicu           212
    17.1 Šetnja kroz jednostavni projekat            212
    17.2 Električna šema: Eeschema      217
    17.3 Izgled otiska u Pcbnew  237
    17.4 Proširenja projekta         256

  Poglavlje 18 • Projekt 2: Dizajn malog Raspberry Pi HAT    257
    18.1 Šta ćete napraviti i spisak delova           257
    18.2 Ša ćete naučiti    258
    18.3 Projektno skladište         258
    18.4 Crtanje šeme u Eeschema         259
    18.5 Raspodela otisaka u Pcbnew    269

  Poglavlje 19 • Projekt 3: Arduino klon sa ugrađenim EEPROM-om od 512K i takt modulom 281
    19.1 Detalji projekta    281
    19.2 Skladište projekta           282
    19.3 Električna šema u Eeschema    282
    19.4 Raspored otiska u Pcbnew        293

Deo 5: Recepti            306
  Poglavlje 20 • Dodavanje biblioteke simbola električnih šema u program Eeschema       306
  Poglavlje 21 • Dodavanje biblioteke otisaka u Pcbnew   311
  Poglavlje 22 • Korišćenje biblioteka otisaka kada niste priključeni na internet           315
  Poglavlje 23 • Korišćenje biblioteka simbola kada niste na internetu   317
  Poglavlje 24 • Pravljenje zabranjene zone 319
  Poglavlje 25 • Pravljenje bakarne ispune  320
  Poglavlje 26 • Kako izračunati širinu voda            323
  Poglavlje 27 • Posebna pravila dizajna i promena širine vodova           325
  Poglavlje 28 • Kreiranje posebnih pravila dizajna za određene čvorove 327
  Poglavlje 29 • Kako ubaciti tekst i jednostavnu grafiku na beli film    329
  Poglavlje 30 • Kako dodati logo na sito štampu    335
  Poglavlje 31 • Kako da štampanu pločicu proizvedete kod firme Oshpark     339
  Poglavlje 32 • Kako napraviti i ispitati Gerber fajlove    342
  Poglavlje 33 • Kako da proizvedete štampanu pločicu kod PCBWay-a. 346
  Poglavlje 34 • Zaobljeni uglovi    350
  Poglavlje 35 • Montažne rupe i otvori    354
  Poglavlje 36 • Kreiranje simbola    359
  Poglavlje 37 • Modifikacija postojećeg simbola    368
  Poglavlje 38 • Ručno pravljenje novog otiska    373
 Poglavlje 39 • Kreiranje novog otiska uz pomoć odgovarajućeg alata (wizard)          387
  Poglavlje 40 • Modifikacija postojećeg otiska    391
  Poglavlje 41 • Upotreba rutera    394
  Poglavlje 42 • Kako napraviti spisak materijala    398
  Poglavlje 43 • Kako dizajnirati željeni izgled stranice    401
  Poglavlje 44 • Kako koristiti hijerarhijske strane    408
  Poglavlje 45 • Kako upotrebiti diferencijalni par    412
  Poglavlje 46 • Interaktivni ruter    416
  Poglavlje 47 • Pravljenje jedinstvenih izreza pločice    420
  Poglavlje 48 • Upotreba Git za kontrolu verzije    425
  Poglavlje 49 • Kreiranje višeslojne štampane pločice    436
  Poglavlje 50 • Kako koristiti sabirnice    440
  Poglavlje 51 • Kako ažurirati električnu šemu i dizajn (sa Git-om)    444
  Poglavlje 52 • Pojedinačno pokretanje KiCad aplikacija    448
  Poglavlje 53 • Pravljenje nove verzije štampane pločice bez izmene originala 450
  Poglavlje 54 • Pravljenje štampane pločice bez šeme    457
  Poglavlje 55 • Kako podesiti tekst editor i zašto   459
  Poglavlje 56 • Kako instalirati trodimenzionalne oblike    461

Za koga je knjiga?

Knjigu sam napisao za ljude različitih okruženja i ciljeva.

 • Hobisti koji žele jednokratno da naprave pločicu za svoj projekt.
 • STEM (nauka, tehnologija, inženjering i matematika) studente ( koji žele da kompletiraju seminarske naučne projekte sa profesionalnim izgledom štampanih pločica.
 • STEM predavače koji su spremni da studentima predaju eksperimentalne pločice.
 • Inženjeri sa iskustvom u drugim  CAD softverima a zainteresovani su da nauče Kicad.

Ako ste sa malo i nikakvim iskustvom u dizajnu štampanih pločica ovu knjigu ćete smatrati korisnom. Trebalo je dobro paziti da i početnici mogli da uče a da se ne osećaju postiđenim složenosti softvera i tehničkog jezika.

O autoru

Dr. Peter Dalmaris je nastavnik, elektro inženjer, elektronski hobista i proizvođač.

On je instruktor za elektroniku 'Uradi sam' i autor nekoliko tehničkih knjiga.. Peter je autor “Maker Education Revolution” (tvorac nastavne revolucije), knjige koja kaže kako pravljenje (činjenje) menja način učenja i nastave u 21. veku.

Kao šef tehničkih istraživanja od 2013 pri Tech Explorations, kompanije koju je osnovao u Sidneju, Australija, njegova  misija je da istražuje tehnologiju i pomaže obrazovanju sveta. Tech Explorations nudi nastavne kurseve i centre za obuku za elektronske hobiste, STEM studente, i STEM predavače.

Kao dugogodišnji predavač Peterova osnovna veština leži u objašnjenju složenih pojmova uz pomoć videa i teksta. Sa preko 15 godina iskustva obuke trećeg stepena, Peter je razvio jednostavan a ipak sveobuhvatan stil obuke studenata koji cene svuda u svetu.